Vítejte na stránkách NARFA CZE

Plán přidělení kmitočtových pásem 2017 (národní kmitočtová tabulka)

Publikováno: 22.12.2017 Autor: Ing.Jurášek Petr

Dnem 29. listopadu 2017 byl Českým telekomunikačním úřadem vydán nový Plán přidělení kmitočtových pásem 2017 (tzv. národní kmitočtová tabulka).

Formát 14-ti bodové zprávy končí

Publikováno: 22.12.2017 Autor: Ing.Jurášek Petr

Dnem 23. listopadu 2017 byla tzv. 14-ti bodová zpráva určená k vyžadování kmitočtů pro rádioelektronické prostředky oficiálně v rámci MO ČR nahrazena zprávou ve formátu No SFAF ( NATO offline Standard Frequency Action Format).

Bilaterální jednání

Publikováno: 10.11.2017 Autor: Ing.Jurášek Petr

Ve dnech 7. - 8. 11. 2017 proběhlo v prostorech OKIS Sekce podpory MO bilaterální jednání mezi NARFA NLD a NARFA CZE zaměřené na výměnu zkušeností se správou rádiového spektra prostřednictvím SMIROnLine.

Informační systém správy rádiového spektra MO - SMIROnLine

Publikováno: 24.4.2017 Autor: Ing.Jurášek Petr

Dne 1.4. 2017 byly na portálu Štábního informačního systému aktivovány stránky  a dnem 26.4. 2017 byla zahájena činnost Informačního systému rádiového spektra MO – SMIROnLine CZE  (Spectrum Management Information Repository).

Reciproční návštěva

Publikováno: 1.4.2016 Autor: Ing.Jurášek Petr

Ve dnech 11.- 12.5. 2016 v rámci reciproční návštěvy proběhne oficiální oboustranné jednání mezi zástupci NARFA NLD a NARFA CZE v Praze.

Nahoru