O nás

NARFA CZE ( National Radio Frequency Agency Czech Republic) byla založena 23. února 1999 a od té doby plní v souladu s Pravidly NATO týkající se používání a řízení spektra rádiových kmitočtů a v souladu s Organizačním řádem Ministerstva obrany tyto hlavní úkoly:

  • Vývoj strategické národní vojenské správy spektra a jeho plánování.

  • Koordinace národního vojenského využití kmitočtů, včetně hostujících a trvale  dislokovaných sil
  • Koordinace s národním civilním regulátorem spektra dle požadavků.

  • Koordinace přeshraničních požadavků (buď prostřednictvím národního regulátora civilního spektra nebo přímo s dotčenou SMO, NARFA, MOD nebo CHOD) s protějšky frekvenčního managementu a správy spektra.
  • Dohled a harmonizace národního frekvenčního managementu a správy spektra a plánování ve prospěch národních vojenských jednotek. 

  • Administrace NATO procesů frekvenční podpory.

  • Všechny další hlavní role a odpovědnosti vůči NATO SMO uvedených výše v tomto článku.

NARFA CZE je organizační složka Ministerstva obrany České republiky (Oddělení správy kmitočtového spektra) působící ve struktůře sekce podpory Ministerstva obrany.

Nahoru